4 typy pracowników, którymi będzie zarządzać każdy Kierownik sklepu

18 lipca 2019 Dominika Maciejak udostępnij
personel, szkolenia, zarządzanie
,

Kierownik sklepu jest odpowiedzialny za stworzenie optymalnych warunków do osiągnięcia przez zespół sukcesu sprzedażowego. Dynamika pracy, sezonowość, zmiany personalne to czynniki, z którymi zmaga się na co dzień. Jego codzienne działania pro-sprzedażowe, jak również organizacyjne, przykład jaki daje i atmosfera, którą tworzy wpływają na to, jak jest widziany przez pracowników. Znając swój zespół, jego potrzeby, motywacje i relacje Kierownik ma dużo większe przełożenie na procesy zachodzące w zespole, a w konsekwencji na osiągany przez wszystkich wynik. 

Odrobinę elastanu, proszę

Jedną z kluczowych kompetencji zarządczych jest elastyczność rozumiana jako wykorzystanie wiedzy o Pracownikach i ich potrzebach i umiejętność dostosowania do nich właściwego stylu kierowania. Powinien on korespondować ze stopniem dojrzałości pracowników. Tak, można powiedzieć, że w wielu przypadkach zarządzanie pracownikami ma wiele w sobie z bycia rodzicem. 😉

Dojrzałość pracownicza jest definiowana w wymiarze kompetencji (wiedzy, umiejętności, doświadczenia) oraz zaangażowania (wytrwałości, chęci do pracy, nastawienia). Pracownik na swojej ścieżce rozwoju przechodzi przez różne stadia i dojrzewa. W zależności od stopnia jego dojrzałości, Kierownik ma do wyboru różne strategie działania: może instruować, trenować, wspierać lub delegować. Sprawne operowanie tymi 4 typami pracy z zespołem warunkuje satysfakcję jego Pracowników.
Poniższa grafika pochodząca z Encyklopedii zarządzania, ilustruje schemat możliwych do podjęcia działań.

Po czym poznać dojrzałość Pracownika?

Dojrzałość pracownika cechuje:
•    umiejętność stawiania sobie ambitnych, ale realistycznych celów,
•    gotowość do przyjmowania na siebie odpowiedzialności,
•    wykształcenie i doświadczenie. 

Pracownik demonstruje różny stopień dojrzałości, w zależności od wyznaczonych celów, funkcji i zadań. Dopasowanie stylu kierowania jest zawsze dostosowane do określonej osoby i zadania, które dana osoba ma realizować.

W odpowiedzi na pytanie o dojrzałość Pracownika pomogą Ci poniższe pytania, które warto, abyś zadał sobie w kontekście pracy z każdym z podległych Pracowników:

Kompetencje
•    Czy Pracownik potrafi samodzielnie rozwiązać zaistniały problem?
•    Czy Pracownik wymaga doszkolenia, aby mógł zabrać się za nowe zadania?
•    Czy Pracownik pracuje samodzielnie?
•    Czy chętnie podejmuje decyzje czy raczej ich unika?

Zaangażowanie
•    Czy Pracownik jest w stanie określić swoją rolę w zespole?
•    Czy Pracownik chętnie podejmuje nowe wyzwania?
•    Czy Pracownik jest nastawiony na osiąganie?
•    Czy Pracownik jest wytrzymały?
•    Czy Pracownik jest na granicy swojej wytrzymałości czy też ma jeszcze jakieś rezerwy?
•    Co motywuje Pracownika do osiągnięć?
•    Czy Pracownik poszukuje odpowiedzialności czy raczej jej unika?

4 typy Pracowników, których spotkasz na swojej drodze

Świeżak

R-1 Niskie Kompetencje, Wysoka Motywacja 

Ma niskie kompetencje, więc jest niezdolny do samodzielnego wykonania zadania. Jednak często wyróżnia go nieświadoma niekompetencja, silna motywacja i entuzjazm.

Jak z nim pracować?  Dawaj instrukcje.

 • To moment, aby przyuczać Pracownika do obowiązków krok po kroku. Uzbrój się w  instrukcje, praktyczne przykłady, gotowe rozwiązania.
 • Przydzielane mu zadania powinny być wykonalne i pozwolić na osiągnięcie pierwszych sukcesów. To skutecznie buduje motywację i warunkuje „apetyt na więcej”.

Student „z fochem”  

R-2 Niskie Kompetencje, Niska Motywacja 

Poznasz go po negatywnym nastawianiu do zadań, obowiązków, pracy. Niski poziom zaangażowania wynika z tego, że nie potrafi samodzielnie ich wykonać. 

Jak z nim pracować?  Przekazuj instrukcje i wspieraj.

 • Kontynuuj przekazywanie wiedzy, stwarzaj coraz częściej bezpieczne warunki do wykorzystywania wiedzy w praktyce.
 • Dbaj o motywację pracownika – bądź otwarty na jego potrzeby, wspieraj budowanie jego pewności siebie. Chwal!Chorągiewka na wietrze

R-3 Wysokie Kompetencje, Niska Motywacja 

Pracownik nie wierzy w siebie pomimo posiadania wystarczających kompetencji, lub jest znudzony powierzanymi zadaniami.

Jak z nim pracować? Mało instrukcji i dużo wspierania.

 • Skup się na budowaniu motywacji pracownika. Oceń co go motywuje.
 • Komunikuj się w sposób motywujący, w przypadku sytuacji problemowej, nie dostarczaj gotowych rozwiązań.

Samograj

R-4 Wysokie Kompetencje i Wysoka Motywacja 

Samodzielny, doświadczony i zaangażowany w zadania Pracownik.

Jak z nim pracować? Mało instrukcji i dużo wspierania.

 • Dawaj swobodę i przydzielaj zadania „jak dla Złotowłosej” – nie za łatwe, nie za trudne.
 • Chwal publicznie, krytykuj na osobności.
 • Pozwalaj samodzielnie rozwiązywać problemy, unikaj dostarczania gotowych rozwiązań.

3 najczęstsze błędy Kierowników sklepów

Praktyka pokazuje, że wielu Kierowników „w ferworze walki” nie znajduje czasu, aby dokładnie poznać swoich Pracowników. Tym samym popełniają 3 najczęstsze błędy:

 • Traktują Świeżaka jak Samograja: pozostawiając ludzi samym sobie.
 • Traktują Samograja jak Świeżaka: zabijając inicjatywę i okazując brak zaufania.
 • Pozostawiają Samograja samemu sobie: pozbawiając zainteresowania, wyzwań oraz pochwały najlepszych Pracowników.


Którego z błędów doświadczyłeś na własnej skórze?


Jestem bardzo ciekawa na jakim etapie znajduje się Twój zespół i z jakimi wyzwaniami mierzysz się obecnie. Zapraszam Cię do podzielenia się przykładami w komentarzach.

Dominika Maciejak

Trenerka sprzedaży, obsługi klienta i customer experience, konsultant biznesowy.

Pomagam zwiększyć sprzedaż w sklepach stacjonarnych, internetowych i galeriach handlowych poprzez szkolenia z obsługi klienta, sprzedaży i kompetencji miękkich personelu.