Analiza potencjału placówki handlowej

28 stycznia 2013 Dominika Maciejak udostępnij
inspiracja

O wskaźnikach biznesowych istotnych z punktu obsługi klienta w placówce handlowej  pisałam w poście. Ciągłe monitorowanie wyników placówki jest podstawą. Najczęściej na bieżąco śledzi się wskaźniki, o których była mowa wcześniej. Inne metody analityczne warto stosować nie tylko na etapie sporządzania biznes planu.
Dynamiczna sytuacja w otoczeniu biznesowym sprawia, że zmieniają się uwarunkowania na rynku. Systematycznie przeprowadzane analizy, mają kluczowe znaczenie w budowaniu strategii obsługi klienta. Świadomość tego, że nasz potencjał i zasoby są każdego roku inne, pozwala na elastyczne interakcje z klientami.
Dziś  jedna z podstawowych technik analitycznych – analiza SWOT. Badamy nią zewnętrzne i wewnętrzne środowisko, w którym funkcjonujemy.
Zachęcam więc do zastanowienia się nad:
S – strenghts – silnymi stronami,
W – weaknesses – słabymi stronami,
O – opportunities – szansami, możliwościami,
T – threats – zagrożeniami
obsługi klienta w Waszych firmach. Wyniki pozwolą Wam stworzyć solidne podwaliny dla planowania strategicznego tego obszaru.
Raz wykonana analiza nie wystarczy. Zachęcam do zasiadania do tego typu bilansu co najmniej raz do roku. Będzie to dobry początek określenia celów i wdrożenia koniecznych działań. Jak mawiał Skipton „Strategiczny plan jest tak dobry, jak informacja, na której się opiera”, poświęcenie czasu na analizę i planowanie opłaci się. I to jak!
Jakie inne metody stosujecie?

Dominika Maciejak

Trenerka sprzedaży, obsługi klienta i customer experience, konsultant biznesowy.

Pomagam zwiększyć sprzedaż w sklepach stacjonarnych, internetowych i galeriach handlowych poprzez szkolenia z obsługi klienta, sprzedaży i kompetencji miękkich personelu.