Coaching obsługi klienta

30 marca 2014 Dominika Maciejak udostępnij
inspiracja, personel
,

Ostatnio zainteresowała mnie bardzo tematyka coachingu i postanowiłam zastanowić się jak jego podstawowe idee można połączyć z obsługą klienta. 

Coaching biznesowy

Coaching biznesowy stał się modnym trendem w biznesie i jest wykorzystywany w polskich firmach od kilku lat. Wspiera on w osiąganiu celów, które stawiają sobie organizacje, działy oraz pracownicy. 
Klient wykorzystuje drzemiący w nim potencjał i przechodzi drogę do osiągnięcia celu ze swoim coachem. Regularne sesje, podczas których coach pomaga klientowi przejść ze stanu pierwotnego, do stanu wymarzonego, który definiuje klient. Ważne jest uświadomienie sobie, że klient posiada zasoby do osiągnięcia celu, są one niekiedy nieujawnione i wymagają odkrycia przez klienta i uruchomienia. Poprzez spojrzenie z różnych stron na swoją sytuację, klient odnajduje rozwiązania, na które być może w ogóle by nie wpadł, gdyby nie praca z coachem. 


Właściwy coach

Dla niego największą wartością jest dobro klienta. Potrafi podążać za tokiem myślenia klienta i nadaje mu odpowiednie ramy. Dba o jakość relacji, buduje atmosferę zaufania. Pomaga znaleźć wnoszące odpowiedzi, stymuluje rozmowę odpowiednimi pytaniami. Coach świetnie obserwuje i potrafi czytać między wierszami. Umie określić momenty przełomowe w coachingu. Dodatkowo, stosuje różnorodne narzędzia, aby zainspirować klienta do zmiany.

Cele

W coachingu najważniejsze jest znalezienie i zrealizowanie celu. Jego właściwe zdefiniowanie wpływa na dalszą pracę klienta. Postawienie sobie celu nie jest procesem łatwym. W coachingu cel powinien być mierzalny, realny, właściwy dla klienta (trudno pracować nad cudzym celem). Klient powinien za niego w 100% odpowiadać. Ekologia celu to jego wpływ na innych – założony cel nie powinien krzywdzić najbliższego otoczenia.

Coaching w obsłudze klienta

Jako metoda pracy na rzecz polepszania obsługi klienta coaching jest narzędziem, które wydaje się być wysoce efektywne. Oprócz realizacji założonego celu, w kliencie coacha dokonuje się szereg pozytywnych zmian:

  • wzrost poziomu energii, wiary w siebie. 
  • poprawę świadomości własnej osoby, 
  • zwiększenie znajomości swoich wartości, przekonań, umiejętności, zachowań. 


Będę się mu szerzej przyglądać i eksperymentować. Z pewnością będą to fascynujące poszukiwania. 🙂

Jeśli macie ochotę popróbować ze mną, serdecznie zapraszam do zakładki kontakt.

Dominika Maciejak

Trenerka sprzedaży, obsługi klienta i customer experience, konsultant biznesowy.

Pomagam zwiększyć sprzedaż w sklepach stacjonarnych, internetowych i galeriach handlowych poprzez szkolenia z obsługi klienta, sprzedaży i kompetencji miękkich personelu.