Jak co roku firma Daymaker publikuje ranking poziomu obsługi klienta w polskich sklepach. To jedno z największych tego typu badań, prowadzonych na polskim rynku przez firmy badawcze. Tegoroczna edycja jest jubileuszowa – po raz 10. obserwatorzy Daymaker udali się do sklepów, aby ocenić stan polskiej obsługi.

Stabilizacja wyników

Patrząc na wyniki badania z dziesięcioletniej perspektywy, obsługa w polskich sklepach jest na ustabilizowanym poziomie od kilku lat. Polscy klienci stają się coraz bardziej wymagający i świadomi. Metoda badań tajemniczy klient na dobre zagościła w polskim handlu i wspiera wzrost kompetencji pracowników obsługi klienta w polskich sklepach.

Co przyniósł rok 2019?

Dla sprzedawców nadal największym wyzwaniem jest domykanie procesu sprzedaży i sprzedaż dodatkowa. Coraz lepiej sprzedawcy radzą sobie z budowaniem pierwszego wrażenia, powitaniem i ogólną wiedzą. W tegorocznym badaniu najlepiej realizowaną częścią procesu sprzedaży była analiza potrzeb i prezentowanie możliwych rozwiązań. Optymizmem napawa fakt, że najlepiej ocenionym elementem badania było budowanie poczucia miłej obsługi. 

Prawie wszyscy najlepsi w swoich branżach osiągają wynik powyżej 90%, co stanowi przykład doskonałej obsługi i świetnej synergii działań sprzedażowych.

Co słychać w poszczególnych branżach?

Analizując wyniki poszczególnych branż, potencjał rozwojowy pod względem jeszcze lepszej obsługi stoi przed branżą Dom i wnętrze i Świat dziecka. Dobrze radzą sobie branże Moda męska, Obuwie, Biżuteria i Bielizna. Bardzo dobrze zostaniemy obsłużeni kupując okulary lub soczewki kontaktowe oraz korzystając z oferty aptek.

 

Prowadzone przez Daymaker badania są próbą uchwycenia wielowątkowego zjawiska jakim jest obsługa klienta. Specyfika sklepów, rosnący udział kanału online w ogólnym doświadczeniu zakupowym będą powodować stałą ewolucję procesu sprzedaży i jego oceny.

Jak zawsze doceniam to badanie, bo jest ono świetnym narzędziem dla kierowników sklepów, kierowników regionalnych, trenerów i wszystkich tych, którzy na co dzień wspierają rozwój kompetencji sprzedażowych.

Optymistyczne jest to, że mamy w Polsce coraz większą świadomość tego, że doskonała obsługa ma realny wpływ na osiąganą sprzedaż, kształtowanie lojalności i budowanie pozytywnego wizerunku marki.

Grafiki pochodzą z Daymakerindex 2019 dostępnego tutaj.

Dominika Maciejak

Trenerka sprzedaży, obsługi klienta i customer experience, konsultant biznesowy.

Pomagam zwiększyć sprzedaż w sklepach stacjonarnych, internetowych i galeriach handlowych poprzez szkolenia z obsługi klienta, sprzedaży i kompetencji miękkich personelu.