Kierownik na trudne czasy

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Tylko zaangażowani liderzy są w stanie sprawić, by zaangażowany był cały zespół.
 • Kierownicy, którzy znają swoją rolę w zakresie budowania zaangażowania pracowników osiągają wyniki!
 • Kierownicy chętniej angażują się w działania sprzyjające budowaniu zaangażowania, gdy widzą związek pomiędzy poziomem zaangażowania, a efektywnością pracowników.

 

Celem szkolenia jest kształtowanie w menedżerach postawy aktywnej, zorientowanej na budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.

 

Przykładowy program szkolenia:

I. VUCA. BIEŻĄCE REALIA PRACY MANAGERA BRANŻY RETAIL

 • Wstęp do szkolenia i ustalenie zasad współpracy.
 • Co mówią trendy i badania?
 • Różne perspektywy na wyzwania  stojące przed Managerami w obecnych czasach.

II. JAK SPRAWIĆ BY LUDZIOM “CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ”?

 • Czy motywacja to to samo co zaangażowanie?
 • Kluczowe czynniki zaangażowania i satysfakcji pracowników.
 • Wyznaczniki zaangażowania pracowników sił sprzedaży.
 • Wpływ temperamentu i osobowości na zaangażowanie i motywację.
 • 3-komponentowy model zaangażowania organizacyjnego oraz rodzaje zaangażowania wg Meyera i Allena.

III. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI W ZESPOLE – PRZEGLĄD NARZĘDZI

 • Managerskie lustro, czyli autodiagnoza.
 • Metody badania opinii i  zaangażowania pracowników
 • Checklista sprawdzająca wiedzę o pracownikach w kontekście wymagania zaangażowania i budowania odpowiedzialności.

IV. JAK SKUTECZNIE  ZWIĘKSZAĆ ZAANGAŻOWANIE? EKSTREMALNE PRZYWÓDZTWO – MODEL LIDER-LIDER I ZASADA 3K (KONTROLA-KLAROWNOŚĆ-KOMPETENCJE).

 • Znaczenie przywództwa w utrzymywaniu morale w zespole.
 • Inspiracje są wszędzie. Prawdziwa historia przemiany przywództwa rodem z Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku marki TEFAL.

V. TWORZENIE ZAANGAŻOWANEGO I ODPOWIEDZIALNEGO ZESPOŁU. PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERA W BUDOWANIU ZAANGAŻOWANIA
I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW W CODZIENNEJ PRACY
Z ZESPOŁEM W BRANŻY RETAIL.

Przykładowe case study:

 • rozmowa motywująca z zespołem – niezrealizowane cele sprzedażowe;
 • rozmowa oceniająca – podsumowanie kwartalne;
 • rozmowa korygująca zachowanie pracownika – w naszym zespole mamy złodzieja;
 • pochwała konkretnego pracownika – najlepszy wynik roczny;
 • pochwała zespołu i wspólne świętowanie;
 • rozmowa o oczekiwaniach finansowych pracownika;
 • rozmowa o sugestiach – praca z egzekucją wewnętrznych standardów, np. obsługi klienta i pracy z osiągniętym wynikiem;
 • rozmowa o codziennej pracy – nieprawidłowości w relacjach z galerią handlową;
 • exposé szefa – nowy porządek w obliczu zmian;

pozwalające przećwiczyć narzędzia efektywnej komunikacji oraz praktyczne zastosowanie:

 • nagród i kar,
 • wzbudzania reguły wzajemności i zaangażowania,
 • odwoływania się do zasobów i mocnych stron.
 • twórczego wykorzystywanie błędów,
 • właściwego doboru  i rodzaju zadań,
 • jasnego podziału i zakresów obowiązków,
 • informacji zwrotnych o pracy.
 • Pochwał i konstruktywnej krytyki,
 • poniesienia konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych,
 • odwoływania się do współzawodnictwa,
 • przywoływania i świętowania sukcesów,
 • pobudzania pracowników do współpracy,
 • jasności celów i misji.