Standardy obsługi sklepu internetowego

Cel główny standardu:

 • Wyznaczenie kierunków rozwoju obsługi klienta sklepu online, przy jednoczesnym ujednoliceniu procesu sprzedaży i obsługi klienta.
 • Standardy obsługi klienta wzmacniają dynamikę sprzedaży kładąc nacisk na kompetencje sprzedażowe pracowników obsługi klienta i zwiększanie lojalizacji klientów marki.
 • Zbudowanie kultury organizacyjnej stawiającej klienta na pierwszym miejscu.

Jak wygląda tworzenie, wdrażanie i monitoring standardów obsługi klienta?

Stworzenie standardów obsługi klienta w sklepie online

 1. Ustalenie przedmiotu standaryzacji w oparciu o potrzeby i oczekiwania klientów, cele biznesowe właściciela sklepu online oraz możliwości pracowników.
 2. Porównanie stanu obecnego z docelowym.
 3. Określenie mierzalnych celów standardu obsługi klienta sklepu internetowego.
 4. Diagnoza grupy pracowników obsługi klienta realizujących standard.
 5. Weryfikacja otoczenia standardu.
 6. Określenie punktu widzenia klienta sklepu online.
 7. Ustalenie treści i formy standardu.

Standardy obsługi klienta sklepu online – wdrożenie

 1. Zaangażowanie grupy docelowej standardu obsługi.
 2. Stworzenie strategii komunikacji standardu.
 3. Pilotaż wdrożenia standardu.
 4. Wdrożenie standardu w sklepie online.

Monitoring standardu obsługi klienta w sklepie online

 1. Ustalenie celów monitoringu standardu.
 2. Wybór głównej metody badawczej.
 3. Dobór metod uzupełniających.
 4. Komunikacja wyników monitoringu.
 5. Rekomendacje dot. pracy z wynikami badań standardu obsługi klienta.

Standardy obsługi klienta w sklepie online niosą korzyści:

 • Wdrożenie spójnego zestawu zasad obsługi klienta online.
 • Lepsze zarządzanie personelem i procesami w Twoim sklepie.
 • Ustalenie poziomu realizacji celów biznesowych.
 • Ograniczenie popełnianych błędów oraz działań niepożądanych.
 • Wdrażanie nowych ulepszeń w obsłudze klienta i sprzedaży sklepu online.
 • Poprawa efektywności pracowników obsługi klienta.
 • Określenie i rozwój kompetencji sprzedażowych poszczególnych pracowników.
 • Ustalenie kryteriów edukacyjnych odnośnie postaw, umiejętności i predyspozycji pracowników obsługi klienta.
 • Opis obowiązków pracowników obsługi klienta wraz ze sposobem ich realizacji.
 • Wspieranie klarownych ścieżek awansu lub degradacji pracowników.
 • Ułatwienie zarządzania procesami HR –  pozyskiwania pracowników, ich wdrażania.
 • Implementacja czytelnych celów i wskaźników biznesowych.

Przykładowy zakres standardu obsługi sklepu online:

 • Rozpoczęcie kontaktu z klientem i powitanie (inicjatywa, właściwe wyczucie czasu, odpowiednia forma).
 • Diagnoza potrzeb klienta (adekwatna forma, podejście do klienta).
 • Prezentacja oferty (aktywność, przekazanie wiedzy produktowej, forma i dobór treści).
 • Umiejętne zaakcentowane cech, zalet i korzyści produktu/usługi w rozmowie z klientem.
 • Odpowiednie zareagowanie na zgłoszenia/obiekcje klienta, zachowanie w sytuacjach niestandardowych.
 • Aktywność sprzedażowa – praktyczne wykorzystanie sprzedaży dodatkowej.
 • Finalizacja procesu obsługi.
 • Identyfikacja cech, zachowań pracowników obsługi klienta (m.in. responsywność, kultura osobista, empatia).
 • Indywidualne podejście do potrzeb klienta.
 • Profesjonalny wizerunek pracownika obsługi sklepu online.

Interesują Cię standardy obsługi klienta? Poproś o indywidualną wycenę standardu obsługi dla Twojego sklepu internetowego.