Standardy obsługi sklepu stacjonarnego

Cel główny standardu obsługi klienta

 • Standardy obsługi klienta wyznaczają kierunki rozwoju sprzedaży w kanale stacjonarnym.
 • Wzmacniają dynamikę sprzedaży poprzez zwiększanie odwiedzalności, konwersji oraz średniego paragonu, średniej wartości sztuki oraz NPS.
 • Powodują również zwiększanie lojalizacji klientów marki.
 • Pozwalają na zbudowanie kultury organizacyjnej stawiającej klienta na pierwszym miejscu.

Jak wygląda tworzenie, wdrażanie i monitoring standardu obsługi klienta?

Tworzenie standardu obsługi klienta

 1. Ustalenie przedmiotu standaryzacji godząc potrzeby i oczekiwania klienta, cele organizacji oraz możliwości pracowników.
 2. Analiza stanu obecnego i docelowego.
 3. Ustalenie mierzalnych celów standardu obsługi klienta.
 4. Pogłębiona analiza grupy pracowników realizujących standard.
 5. Przegląd otoczenia standardu.
 6. Zdefiniowanie punktu widzenia klienta.
 7. Stworzenie treści i formy standardu obsługi.

Standardy obsługi klienta – wdrożenie

 1. Angażowanie grupy docelowej standardu.
 2. Strategia komunikacji standardu obsługi klienta.
 3. Pilotaż wdrożenia.
 4. Wdrożenie standardu w sieci sprzedaży.

Monitoring standardu obsługi klienta

 1. Określenie celów monitoringu obsługi klienta.
 2. Ustalenie głównej metody badawczej.
 3. Wybór metod uzupełniających.
 4. Strategia komunikacji wyników.
 5. Rekomendacje odnośnie pracy z wynikami.

Korzyści płynące ze standardu obsługi klienta

 • Wprowadzisz spójny zestaw zasad do zespołu sprzedaży.
 • Usprawnisz zarządzanie personelem i procesami w Twojej firmie.
 • Określisz poprawność realizacji celów biznesowych przez personel.
 • Wyeliminujesz błędy i działania niepożądane.
 • Zaczniesz stale wdrażać ulepszenia w procesie obsługi klienta i sprzedaży.
 • Umiejscowisz procesy biznesowe we właściwym miejscu struktury firmy.
 • Zwiększysz efektywność pracowników.
 • Określisz i rozwiniesz kompetencje sprzedażowe.
 • Zdefiniujesz kryteria edukacyjne w zakresie postaw, umiejętności i predyspozycji personelu.
 • Opiszesz obowiązki na stanowiskach sprzedażowych wraz ze sposobem ich realizacji.
 • Zaczniesz wspierać czytelne zasady awansu lub degradacji pracowników.
 • Uprościsz procesy HR –  pozyskiwanie nowych pracowników, ich wdrażanie, awans, rozwój.
 • Wdrożysz jednolite cele i wskaźniki biznesowe.

Przykładowy zakres standardów obsługi klienta:

 • Powitanie klienta oraz budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia.
 • Nawiązanie kontaktu z klientem (inicjatywa, właściwe wyczucie czasu, odpowiednia forma).
 • Analiza potrzeb nabywcy  (forma, nastawienie do klienta).
 • Prezentacja oferty (aktywność, zasób wiedzy produktowej, właściwa forma i dobór informacji).
 • Cechy, zalety i korzyści zaakcentowane w odpowiednich momentach rozmowy z klientem.
 • Reakcja personelu na obiekcje klienta, zachowanie w sytuacjach „podbramkowych” – obsługa tzw. trudnego klienta.
 • Aktywność sprzedażowa – praktyczne zastosowanie sprzedaży komplementarnej.
 • Finalizacja sprzedaży.
 • Podstawowe cechy zachowań personelu (m.in. responsywność, uprzejmość, empatia).
 • Indywidualne podejście do potrzeb klienta.
 • Profesjonalny wygląd personelu.
 • Czystość i estetyka sklepu.
 • Podstawowe elementy visual merchandisingu sklepu.

Zainteresowały Cię standardy obsługi klienta w sklepie stacjonarnym? Poproś o indywidualną wycenę.